CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN CÂY XĂNG TỰ ĐỘNG

Lịch sử phát triển mô hình trạm xăng tự động

business-people-talking-in-corridor-PSVCLEM(1)

Cây bơm xăng tự động hay còn gọi là cây bơm xăng tự phục vụ lần đầu tiên xuất hiện tại Châu Âu vào thập kỷ 1980, mô hình này đã nhanh chóng ...

Read More 0